Pris

Når i vælger en privat pasningsordning får i tilskud  til betalingen fra kommunen.

 Betaling sker månedsvis forud.

Tilskuddet fra kommunen udbetales forud og direkte til jeres bankkonto.

I betaler ikke skat af tilskuddet - jeg skal betale skat af min løn. Betalingen dækker ferie, fridage og sygdom. Dvs. at der betales fuld pris også i ferie og ved sygdom o.lign., ligesom i den kommunale dagpleje.

 2020

Min pris: 8250 kr
Tilskud:  5938 kr

jeres egenbetaling er 2312 kr. 

Jeres besparelse pr måned i forhold til:

Kommunal dagpleje:              2639,- (327kr.)

Kommunal vuggestue:            2951,- (639 kr.) 

 Der er desværre ikke mulighed for friplads, men der ydes søskenderabat som i alle andre pasningstilbud i slagelse kommune. 

 

 HUSK: dit barn skal være skrevet op på pladsanvisningen for at kunne modtage Tilskud fra kommunen. 

 

søg tilskuddet her: digital-pladsanvisning-tilskud,-privat-pasning